Bó chim meme

Bó chim meme

Con vẹt bị băng bó gọi là bó chim bó trym

Xem thêm: