Bố còn gì nuối tiếc không? Dcm sắp chết rồi vẫn éo hòa vốn

Bố còn gì nuối tiếc không? Dcm sắp chết rồi vẫn éo hòa vốn

Bố còn gì nuối tiếc không? Dcm sắp chết rồi vẫn éo hòa vốn

Con trai hỏi bố hấp hối trên giường bệnh.

Meme liên quan: