Bộ Công an, trại giam T16 còn phòng

Bộ Công an, trại giam T16 còn phòng

Bộ Công an, trại giam T16 còn phòng

Dùng meme này để comment trong trường hợp đứa bạn của mình có suy nghĩ mờ ám hoặc đen tối.