Bố dạy con học bài, cầm dép để sẵn sau lưng

Bố dạy con học bài, cầm dép để sẵn sau lưng

Bố dạy con học bài, cầm dép để sẵn sau lưng

Nếu không chịu tập trung học sẽ ăn ngay một cái dép vào đầu.