Bố mày đầu moi đây này

Bố mày đầu moi đây này

Tự nhận đầu cắt moi luôn trước khi bị người khác đem ra chửi.

Xem thêm: