Bố mày đóng tiền net để đọc cái củ lòn này à?

Bố mày đóng tiền net để đọc cái củ lòn này à?

Bố mày đóng tiền mạng để đọc cái củ lòn này à?

Xem thêm: