Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy

Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy

Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy

Giờ thì mày sẽ biết như thế nào là lễ hội!

Meme liên quan: