Bố mày sợ mày quá x 3,14 lần

Bố mày sợ mày quá x 3,14 lần

Phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần là bố mày sợ mày quá cơ.

Xem thêm: