Bố mày trẻ con với mày đấy à - nhóc Maruko

Bố mày trẻ con với mày đấy à - nhóc Maruko

Bố mày trẻ con với mày đấy à - nhóc Maruko

Cảm giác như đang nói chuyện với một đám trẻ con.