Bố nói thế lúc nào? Dịt mẹ chúng mày

Bố nói thế lúc nào? Dịt mẹ chúng mày

Đừng đem anh ra làm trò đùa cho thiên hạn - Lưu Bị.

Xem thêm: