Bộ quốc phòng chào đón bạn - lợi ích khi tham gia nghĩa vụ quân sự

Bộ quốc phòng chào đón bạn - lợi ích khi tham gia nghĩa vụ quân sự

Lợi ích: Thẻ học nghề 16,6 triệu; 19,5 triệu tiền mặt, quà 310k khi ra quân, phụ cấp hàng tháng, phòng tập gym ngoài trời, free quần áo nón giày ép và quan trọng là được đá bóng mỗi buổi chiều. ảnh chế thi trượt đi bộ đội

Xem thêm: