Bồ xấu thì sợ bạn chê, bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn dành

Bồ xấu thì sợ bạn chê, bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn dành

Vậy tốt nhất đừng bao giờ có bồ ok?

Xem thêm: