Bởi vậy con người phải sống thật đàng hoàng

Bởi vậy con người phải sống thật đàng hoàng

Bởi vậy con người phải sống thật đàng hoàng

Sống chó là cuộc đời sẽ như bãi shit ngay.

Meme liên quan: