Bỗng dưng thấy kỳ thị mày vãi cut

Bỗng dưng thấy kỳ thị mày vãi cut

Rồi mày có phải bạn tao nữa không?

Xem thêm: