Bông hoa mặt người nói mày đúng là con phò trường sinh bất lão

Bông hoa mặt người nói mày đúng là con phò trường sinh bất lão

Chửi nhau bằng cách comment hình ảnh này thì chất còn gì bằng? Mày đúng là con phò trường sinh bất lão khi vẫn tồn tại trên thế giới này