Bớt đùa lại đi dạo này tao dễ mắc cười lắm

Bớt đùa lại đi dạo này tao dễ mắc cười lắm

Làm gì cũng có giới hạn thôi, đừng để tao cười.