BTV Hoài Anh lấy tay che miệng cười khi dẫn thời sự

BTV Hoài Anh lấy tay che miệng cười khi dẫn thời sự

BTV Hoài Anh lấy tay che miệng cười khi dẫn thời sự

Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay...