Búa triệu hồi người thân của Doraemon

Búa triệu hồi người thân của Doraemon

Búa triệu hồi người thân của Doraemon

Trong chúng ta luôn có một thằng bạn, ông anh, thằng hàng xóm! Mày cần thằng nào thế thân cứ dùng cái búa này gọi nó ra là được.

Meme liên quan: