Bức tranh Cô gái bên hoa huệ quá nóng cởi áo quạt cho mát

Bức tranh Cô gái bên hoa huệ quá nóng cởi áo quạt cho mát

Thời tiết nóng quá đến nỗi bức tranh còn phải sống thật với cảm xúc của nó.