Buscu để giảng hòa, hãy là người văn minh

Buscu để giảng hòa, hãy là người văn minh

Buscu để giảng hòa, hãy là người văn minh

Thay vì đấm nhau hãy cử xử như những người đàn ôn trưởng thành.