Bụt chỉ xuất hiện khi gái khóc, đàn ông mà tự giải quyết vấn đề của bản thân đi

Bụt chỉ xuất hiện khi gái khóc, đàn ông mà tự giải quyết vấn đề của bản thân đi

Ơ kìa bụt cũng phân biệt giới tính hay sao?

Xem thêm: