Cá có chân chạy - đừng cản tao, tao muốn ra biển tự sát

Cá có chân chạy - đừng cản tao, tao muốn ra biển tự sát

Ủa cá thì sống ở biển sẵn rồi mà, hay là cá nước ngọt?