Cá sấu nhồi bông màu xanh cười nhe răng: haha con mẹ nó chứ

Cá sấu nhồi bông màu xanh cười nhe răng: haha con mẹ nó chứ

Cá sấu nhồi bông màu xanh cười nhe răng: haha con mẹ nó chứ

Nụ cười như chất chứa hàng trăm hàng vạn nỗi niềm.