Ca sĩ nước ngoài vừa hát vừa cầm gậy bóng chày

Ca sĩ nước ngoài vừa hát vừa cầm gậy bóng chày

Ca sĩ nước ngoài vừa hát vừa cầm gậy bóng chày

Thằng nào nghe tao hát mà khen tao hát dở thì xác định.