Các cầu thủ Việt Nam cầm phóng lợn ăn mừng sau khi ghi bàn

Các cầu thủ Việt Nam cầm phóng lợn ăn mừng sau khi ghi bàn

Các cầu thủ Việt Nam cầm phóng lợn ăn mừng sau khi ghi bàn

Tất cả tránh ra, ai muốn đá rát thì xông vào đây!