Các ông giống như lốp xe tôi vậy, non vl

Các ông giống như lốp xe tôi vậy, non vl

Ai rồi cũng giống như cái lốp xe thôi. lốp xe đạp non vãi ln