Các võ sĩ hảo hán không bao giờ rửa bát cả

Các võ sĩ hảo hán không bao giờ rửa bát cả

Các võ sĩ hảo hán không bao giờ rửa bát cả

Rửa bát là việc của phụ nữ đúng không?

Meme liên quan: