Cách xin lỗi người yêu hiệu quả nhất đó là thổi kèn

Cách xin lỗi người yêu hiệu quả nhất đó là thổi kèn

Cách xin lỗi người yêu hiệu quả nhất đó là thổi kèn

Nếu anh ấy vẫn chưa hết giận, hãy vừa khóc vừa thổi kèn...