Cái bóng của con mèo nhìn như đang buscu

Cái bóng của con mèo nhìn như đang buscu

Đầu óc suy nghĩ trong sáng lên nào bạn ơi.

Xem thêm: