Cái gì mình mượn được thì đến cuối cùng nó sẽ là của mình

Cái gì mình mượn được thì đến cuối cùng nó sẽ là của mình

Cái gì mình mượn được thì đến cuối cùng nó sẽ là của mình

Nghe chưa? Chú đã nghe câu này bao giờ chưa, là chân lý cả đấy.

Meme liên quan: