Cái joke của bạn làm tôi mất mặt quá

Cái joke của bạn làm tôi mất mặt quá

Làm ơn dừng mấy cái trò đùa xàm xí đú lại đi.