Cái joke của bạn làm tôi mất mặt quá

Cái joke của bạn làm tôi mất mặt quá

Cái joke của bạn làm tôi mất mặt quá

Làm ơn dừng mấy cái trò đùa xàm xí đú lại đi.