Cái loz má sao cậu lại nứng khi nhìn tôi?

Cái loz má sao cậu lại nứng khi nhìn tôi?

Cái loz má sao cậu lại nứng khi nhìn tôi?

Đừng làm như vậy tôi xấu hổ lắm có biết không?