Cầm bảng: khóc thuê cho chuyện tình người nổi tiếng không làm bạn trở nên lãng mạn

Cầm bảng: khóc thuê cho chuyện tình người nổi tiếng không làm bạn trở nên lãng mạn

Làm gì thì làm xin đừng vì đú theo trend mà làm lố mọi thứ.