Cầm can rượu trắng 30 lít đi tìm đối thủ

Cầm can rượu trắng 30 lít đi tìm đối thủ

Cầm can rượu trắng 30 lít đi tìm đối thủ

Cho đến giờ phút này vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm.