Cầm chai rượu tu rồi khóc như mưa

Cầm chai rượu tu rồi khóc như mưa

Càng uống lại càng đau khổ thêm, sao tôi buồn quá vậy.