Cầm dao chạy rượt doạ chém

Cầm dao chạy rượt doạ chém

Dùng để comment ở các status mang tính cà khịa hoặc trong các trận chiến chửi nhau bằng hình ảnh.