Cầm dao nói đúng là không biết liêm sỉ

Cầm dao nói đúng là không biết liêm sỉ

Mày còn tí liêm sỉ nào là tao chết liền á.

Xem thêm: