Cầm hai viên đạn chọc vào mắt

Cầm hai viên đạn chọc vào mắt

Mắt tôi không còn muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Xem thêm: