Cầm khăn làm dáng nói đáng ghét

Cầm khăn làm dáng nói đáng ghét

Cầm khăn làm dáng nói đáng ghét

Ấy da cái đồ quỷ sứ à thiệt làm người ta ghét quá đó mà.