Cẩm Lan ngồi nói làm trò khùng

Cẩm Lan ngồi nói làm trò khùng

Làm mấy cái trò gì đâu không á.

Xem thêm: