Cẩm Lan Sục (Linda) cầm quả dừa ném

Cẩm Lan Sục (Linda) cầm quả dừa ném

Mày nói câu nữa tao táng cả quả dừa này vào mặt luôn giờ.

Xem thêm: