Cầm mặt cười haha và sad không biết thả mặt nào

Cầm mặt cười haha và sad không biết thả mặt nào

Cầm mặt cười haha và sad không biết thả mặt nào

Vừa haha vừa sad được khum nhỉ?

Meme liên quan: