Câm mẹ mồm đi, đây là cái giá phải trả

Câm mẹ mồm đi, đây là cái giá phải trả

Câm mẹ mồm đi, đây là cái giá phải trả

Và cái giá phải trả này thì rất rẻ, không đắt cho lắm.

Meme liên quan: