Cầm phóng lợn rủ bạn đi cứu bạn bè nhưng bạn đang ru bà ngủ

Cầm phóng lợn rủ bạn đi cứu bạn bè nhưng bạn đang ru bà ngủ

Cầm phóng lợn rủ bạn đi cứu bạn bè nhưng bạn đang ru bà ngủ

Từ từ đã chờ bà tao ngủ giấc này rồi tao đi giúp bọn mày.

Meme liên quan: