Cầm súng tao hỏi mày lần cuối: bao lâu nữa bán được 1 tỷ gói mè?

Cầm súng tao hỏi mày lần cuối: bao lâu nữa bán được 1 tỷ gói mè?

Cầm súng tao hỏi mày lần cuối: bao lâu nữa bán được 1 tỷ gói mè?

Bậc thầy đặt câu hỏi.