Cầm tập tiền 500k ăn bánh mì

Cầm tập tiền 500k ăn bánh mì

Nhà nghèo lắm đến bữa chỉ dám ăn bánh mì mà thôi.