Cầm tập tiền 500k ăn bánh mì

Cầm tập tiền 500k ăn bánh mì

Cầm tập tiền 500k ăn bánh mì

Nhà nghèo lắm đến bữa chỉ dám ăn bánh mì mà thôi.