Cạn kiệt hạn hán sa mạc cằn cỗi khô héo quắt queo lời

Cạn kiệt hạn hán sa mạc cằn cỗi khô héo quắt queo lời

Cạn kiệt hạn hán sa mạc cằn cỗi khô héohéo quắt queo trơ trụi rụng hết con chim non be bé lời.