Căn phòng đầy ắp những người quan tâm

Căn phòng đầy ắp những người quan tâm

Bạn thấy gì không? Đúng rồi, chả có ai quan tâm đến những gì bạn nói đâu.