Cảnh sát giấc ngủ đây, bạn đã bị bắt vì thức khuya

Cảnh sát giấc ngủ đây, bạn đã bị bắt vì thức khuya

Giờ thì xem xong rồi đi ngủ đi ơ kìa?