Cánh tay phải gồng lên có cơ bụng sáu múi

Cánh tay phải gồng lên có cơ bụng sáu múi

Cánh tay phải gồng lên có cơ bụng sáu múi

Phải querty nhiều lắm mới được thành quả như thế này đấy.

Meme liên quan: